2014. szeptember 4., csütörtök

Benyák Zoltán: Ars Fatalis - Értékelés

Benyák Zoltán életrajza

Szerző: Bihari PéterMűfajmegfelelés
{Mennyire felel meg az adott regény a fantasy műfaji követelményeinek}

A fantasztikus irodalom klasszikus elemeit használó, kellemes hangulatú, elgondolkodtató történet több szempontból is ellenállást tanúsít a klasszikus fantasy értelmezésekkel szemben. Nem kíván már létező mitológiai elemeket működtetni, nem épít fel igazi alternatív világot és távol van tőle a heroikus jó-rossz küzdelem eszménye. Jellemzően modern környezetben játszódik, amely nem mosódik össze más létsíkokkal, itt maga az ábrázolt – egyetlen – világ a fantasztikus. A bekövetkező csodák (a havazás, a párizsi virág, a jó és rossz szerencse által okozott balesetek, a gyermekszülés és a tükröződésbe fagyott emlékek) egyszerű mesei vagy fantasztikus elemek, amelyek összeférnek ugyan a fantasyval (l. Végtelen történet), de nem determinálják azt, mivel megjelenésük ebben a világban is csodásnak vagy különösnek minősül (a klasszikus fantasyban a varázslat természetes). A megjelenő Halál figurája liturgikus drámákban (misztériumjátékokban) volt gyakori, ugyanakkor gótikus és romantikus motívum is: metaforikus összemosása bizonyos elvont fogalmaknak és az embereknek. Ez önmagában még kevés lenne a történet fantasy regényként való szemléletéhez, de megerősítik ezt a metaforikus vonalat a feltűnő csodálatos tárgyak, az ún. „istenrészecskék”, amelyek szintén metaforikusak, hiszen két dolog metszetét, összemosódását képviselik: a hétköznapi tárgy egyúttal valami más, maga fölött álló élő isteni varázslat is egyben. Ez az összemosódás retorikai szempontból fantasy sajátosság, tehát pozitívum. (Szigorúan retorikailag tekintve a fantasy összemossa a fajokat, korszakokat, létsíkokat.)

Tartalom/történet
{Mennyire következetes a történet}


Egy lány tevékenysége nyomán a főhős beavatódik a világ folyásának igazi menetébe, és azt a feladatot vállalja magára, hogy részt vesz a világot mozgató istenrészecskék megvédelmezésében, míg a fináléban meg nem kapja ezért a jutalmát: apja helyét a világ irányításában (ha elvállalja). Ez lenne kb. a tartalom. Csakhogy végig nem ez történik, merthogy a főhős nem tesz semmit, csak kóborol, emlékezik és beszélget. Első pillanatban Anton tökéletes és érthetetlen céltalanságát tehát következetlenségként értékelhetnénk, hiszen még Candide is cselekedett valamit a világban (még gyilkolt is), és Manon Lescaut is forró csókot – és levelet - váltott a kedvesével, amikor évek után újból (és újból) összefutott vele. Pedig ők is sodródó hősök voltak. Ám itt Anton hiába kapja meg a csoda üveggolyóját, nem következik belőle semmi, hiába találkozik a lánnyal, akibe szerelmes, évekig nem megy oda hozzá, és nem történik felőle semmi. Nem kapja meg a gyermekkorát, amikor az emlékőrzőbe botlik (egy mesehős megkapná), és hiába veszi észre, hogy valaki gyilkos szándékkal bejött utána a házba, olyan, mintha ott se lenne a helyszínen, ez utóbbi rendszeresen előfordul. Miért van ez? Bár a főhős világutazó, és sokféle város és táj megjelenik az oldalakon, észre kell vennünk, hogy a regény nem utazóregény felépítésű, hanem – bármilyen meglepő – inkább a katasztrófa-regények dramaturgiáját követi. Ha kivesznek az istenrészecskék, ha meghalnak a csodás emberek, a világnak egy része elpusztul, és ezt a katasztrófát kell a főhősnek elhárítania vagy elviselnie. Ha tehát a regény történetének következetlenségeit keressük, a kilógó elemeket nem a túl lassú sodrású és szinte jelképes szerelmi szál, vagy a botos emberrel való küzdelem folyamatos sikertelensége miatt kudarcba fulladt, lazán kapcsolódó epizódok körében kell keresnünk [a szerelmi szál halványságát azért tartom mégis hibának itt, mert ha a lány annyira szerelmes, hogy a szerelem asszonyával magába bolondíttatja Antont, mégis, hogyan képes évekig várni akkor a találkozásra vele? (Az nem jó válasz, hogy előre látja a „végzetét”, hiszen ha ez lett volna a végzete, akkor nem lett volna szüksége a szerelem asszonyára.) És ha – tegyük fel – képes erre a várakozásra, akkor az miféle szerelem? Gondoljunk csak a szerelmes regények forró, heves vágyaira (vagy akár csak a Manon Lescaut-ra), és itt már rögtön meg is bukik az egész kapcsolat, mert értelmetlenné válik.] Mivel azonban az Ars Fatalist elsősorban nem az utazás és a kaland, hanem a katasztrófa elve szervezi, a főhős sodródása sem a kalandok (a cselekmény) kényszeréből, hanem a katasztrófa-elvet követő regények alapvető felépítéséből adódik. A katasztrófa-történetek egyik típusában a főhős aktív és elhárítja a katasztrófát (l. Armaggeddon), a másik típusban azonban a hősökre egyre csak zúdulnak a különböző bajok, és ezek űzik őket folyton tovább (Poszeidon-katasztrófa). Az Ars Fatalis hőse sodródó hős, és tényleg nem is képes elhárítani a katasztrófákat, csak sóvárog és ténfereg a bajok között. Ezt a – egyéb szövegrészeket értelmetlenné tévő – céltalanságot tehát itt nem értékeltem negatívumként, ezt a regény felépítése magyarázhatja.

Stílus
{Mennyire jó a prózastílus

A stílus alapvető eleme az emlékezés, a reflexió. A narráció nagyfokú előnyt élvez a párbeszédes részekkel szemben. Ez lassítja a történetet, de nem teszi unalmassá. Írói-költői retorikai elemek néha előfordulnak a szövegben (pl. 14.o. „szemének póráza nem tartja féken”), de nem mondhatnánk, hogy stilárisan meghatározóak, gyakoriak volnának.

Logika
{Mennyire viselkednek és cselekednek logikusan, önmagukhoz hűen a karakterek, mennyire logikusan felépített és következetes a történet


Mint arról már volt szó, a belső logikán alapuló elszánt, következetes cselekvés nem erőssége a regény hőseinek, sodródó lényegükből fakadóan. Kevés olyan hőst tudok elképzelni, aki lehetőségeinek kihasználásában alulmúlja Antont. Aki a kezébe kapja a csoda lehetőségét, de nem él vele. Aki inkább elkerüli álmai asszonyát, semmint odamenne hozzá. Aki tudja, hogy hol él az apja, de nem keresi fel. Persze mindezek lehetnek a karakter gyengeségei. Az viszont már nem írható a karakter rovására, hogy sok esetben ezek a dolgok nem is a hősön múlnak, hanem az írón, mert az író az, aki nem veszi figyelembe a hőse alapvető érdekeit, és nem ad neki vágyakat. Anton Pál tökéletes alapanyag, nincsenek saját irányultságai (vágyai), így azt teszi, amit az író vele tenni akar. És ezek után vajon mennyire lesz hű az emberi természethez egy ilyen karakter? Ezen felül, ahogy fentebb írtam, amennyiben a regényt katasztrófa-regényként olvasom, választhatok a katasztrófát elhárító, és az azt elszenvedő hős között. Anton egyértelműen a katasztrófát elszenvedő hősök közé tartozik, a regény mégis arra épül, hogy ő valamiképp elhárítja a katasztrófát. Ez szintén egy olyan következetlenség, bizonytalanság volt, amiért a regény valami furcsa „billegést” kapott, eleinte nem értettem, mi a baja. Aztán végül sikerült valahogy rájönnöm, hogy bár a főhős küzdelmei alapvetően sikertelenek, vagy nem is léteznek, ennek ellenére mégis minden sikerül neki. Ezt a dolgot én hiányosságnak láttam, és a hős státusa és feladata közti logikai következetlenségből adódó, megoldatlan problémaként értékeltem. Ehhez járult még a történet befejezése, hogy valaki naponta megírja minden létező halandó minden létező dolgát a Földön. Ez olyan messzemenően lehetetlen, hogy mindenképpen valamilyen racionális vagy misztikus indoklást kívánt volna meg, amit nem adott meg a történet az olvasónak. Pascal megjelenései se voltak teljesen logikusak abban az értelemben, hogy mindig megjelent és rátalált a főhősre. Ez néha már meglehetősen furcsának tűnt, noha a szerző pár szóban szerencsére megpróbált magyarázatot adni erre.

A regény értékei
{Mennyire jelentősek a regény értékei

Anton Pál története egy jól megírt. szórakoztató, az olvasót lekötő történet. Képesek vagyunk együtt érezni a főhőssel, a beépülő meseelemek jól megférnek a narrációval és a bonyolult, sok teret és idősíkot felvonultató időkezeléssel.. Figurái elképzelhetőek, érdekesek, bár többségük elég hamar kiszáll a történetből, jóval azelőtt, hogy a figura érdekességéből adódó lehetőségeket beláthatnánk, vagy azokból bonyodalmak, konfliktusok keletkezhetnének.

A regény hiányosságai
{A regény hiányosságai mennyire meghatározóak (minél nagyobb a pontszám, annál kevésbé meghatározóak a hibák)


A posztmodern szerkezet (retrospektív és mozaikos szálak, különböző fikciós síkok) nehezen egyeztethetőek össze mind a hagyományos fantasztikus történetek, mind a mesék, mind a fantasy regények alapvető sajátosságaival. A fantasztikus művek egzisztenciális jegyei (a narratív aspektusból adódó félelem, ami a nézőponttal áll kapcsolatban, ahogy Maár Judit írja) teljes mértékben hiányoznak a történetből, itt ezt még a Halál alakjának bevonásával se sikerült létrehozni, a történet nem vált ki félelmet. Hagyományos fantasztikus műként tehát nem igazán lesz jelentős a regény. Meseregényként a hepiendet (amennyiben ez hepiend) jelentősen beárnyékolja a végkifejlet eldöntetlensége (eldöntetlen végkifejlet mesénél nincsen), valamint a pozitív szereplők egymás utáni bukása és pusztulása. A mesében a hősök általában elnyerik a tetteik jutalmát, míg az útjukat egyengető pozitív szereplők pusztulása nem túlságosan jellemző. Így a mesei olvasat se tud teljessé válni. Végül a fantasy regényként történő megközelítés számomra se a dark, se a heroikus fantasy eszményekhez nem tudott közel kerülni, a műfaji kérdéseknél elmondott okok miatt. Így a regény egy érdekes „semmi földjén” egyensúlyozott, kicsit billegve a különböző műfaji lehetőségek és azok olvasói elvárásrendszere között, s én ezt inkább a hiányosságok, mint az értékek közé soroltam, mivel ebből a billegésből következően az olvasói élményem nem válhatott teljessé. A történet nem adta teljesen oda magát, mert csak önmaga egy részét adta oda számomra. Ezeken kívül sajnos azt is a regény hiányosságaként kellett értékelnem, hogy az alcímmel is rendelkező fejezetek (Anton Pal története, Mortimer története, James Pal története, stb. története) gyakorlatilag periodikusan cserélődtek azokkal a fejezetrészekkel, amelyek az alaptörténetet folytatták, de egy ízben ez a ritmus megtört (!) (Lehunyt szemmel Párizsban), és emiatt a precíz szerkezet megsérült. A kétféle fejezettípus cserélgetésével ugyanis létrejött egy olyan tényező, ami a regény fókuszára és ritmusára is hatással bírt, és az értékelő elemzés nem mehet el (lehunyt szemmel) ennek a tényezőnek a sérülése mellett. Az író szemmel láthatóan nem figyelt fel a periodicitásra, vagy nem törődött vele.
Ugyancsak a szerkezetet érintő hiba, hogy a prológus, ami lezárja valamiképp a történetet, az arányosság jegyében epilógust is kívánt volna, ami megnyitja a történetet. Az előszó, mivel a megírás kényszeréről és nem a szereplőiről szól, nem tudja pótolni ezt a feladatot.

Cselekmény
{Mennyire következnek egymásból a regény eseményei


A klasszikus értelemben vett cselekményközpontú szemléletnek ez a regény ellenáll, a tettek és események közötti ok-okozatiság nehezen tud kialakulni. A történet a mozaik és montázs, valamint a különböző szintű fikciós szintek átmozgásai szerint fejlődik. A tényleges szerkezet ugyanakkor eltér a teljes egészében mozaikos szerkesztésmódtól abban, hogy a regény rendelkezik egy klasszikus értelemben vett főszállal, és a mozaikos részek mellékszálakként ezt a főszálat értelmezik. A teljes egészében mozaikos szerkezet tehát nem valósul meg. A montázshatás a történetben szintén erős, de mivel a szálak átfedik egymást, a montázs nem olyan szabad asszociációkat teremt, amelyek teljesen az olvasóra bízzák az értelmezést, hanem az író minduntalan bemutatja és saját maga értelmezi a montázs révén egymás mellé került részeket (a mellékszálak elmesélik a főszálban megjelent figura kvázi élettörténetét, megindokolják a cselekedeteit). A klasszikus montázshatás tehát sérül. Az ok-okozatiság a retrospektivitás miatt részleges, a cselekedeteknek vagy nem ábrázolódnak a következményei, vagy visszamenőlegesen derülnek ki a történések mozgató okai, a szereplők kiléte, az események tényleges jelentősége. A lineáris elbeszélés minduntalan megszakad, hogy olyan fejezeteknek engedjen teret, amelyek gyakorlatilag újrakezdik a történet elmesélését egy másik szereplővel. „A főhős ezt tette, ennek következtében ez történt, minek hatására ezek és ezek estek meg” drámai cselekményszerkezet tehát ennél a regénynél nem, vagy csak nagyon nehezen értelmezhető. Az értékelés szempontja a mozaikos, a montázs, és a fikciós síkok szerkezete, amelyek inkább kibillentik az olvasásélményből a befogadót, semmint elősegítenék a főhőssel való azonosulást. Kérdés: mennyiben lehet egy fantasy regénynek célja az olvasásélmény megtörése? Ha pedig ez a célja, vajon miért ez a célja? Mit akar vele az író számunkra elmondani? Úgy gondolom, ez teljes mértékben összhangban van magának a főhős karakterének a billegésével. Talán fantázia és valóság közötti billegésként értelmezhető, noha nem teljesen biztos, hogy ténylegesen is ez volt az író szándéka vele. A szétszakadt cselekmény egyenes megfelelője lehet a szétszakadt istenségnek is, melynek darabkáit ugyanolyan szórványosan és mozaikosan lehet a világba beleszóródva megtalálni, mint a főhős(ök) történeteit. Az előszó a végkifejlet ismeretében nyeri el teljes értelmét, ami a történet koherenciáját, fókuszát szépen erősíti.

Karakterek
{Mennyire összetettek a regény karakterei
 
A regény legösszetettebb karaktere a főhős, Anton, s rögtön őt követi az összes többi, azaz nincs jellemzően „második” karakter, a főhős barátja vagy riválisa, vagy valamilyen főellenség, aki másoknál jobban dimenzionálódik. A bemutatásuk már eleve érdekes és izgalmas. A mellékszereplők fekete-fehér karakterek, a kidolgozottságuk nem terjed ki az őket képviselő tulajdonság magyarázatánál többre, de a regény nem is igényli, hogy kiterjedjen, mert abban az esetben már az a hős, amelyikről alaposabb jellemzést ad az író, a főhős szintjén működne, megtörve ezzel az egymással egyenértékű mellékszereplői mozaikcsempéken alapuló fő gondolati kört. Ám néhol azért vannak zavarok, főleg a mellékszereplők egymáshoz való viszonyában, az utolsó jelenet ugyanis, amely időben is egy kicsit visszább helyezkedik el, újraértelmezi a viszonyukat, s ez jelentősen megbonyolítja az olvasónak a karakterekkel való első találkozás újraértelmezését. Az utólagos „konferencia” közöttük ugyanis nincsen kataforákkal erősítve a korábbi szövegszakaszokban, s ezt én hibának gondolom. Igaz, az egyértelmű kataforák talán (ha túl direktek) leleplezték volna a poént, vagy geget, hogy ezek a furcsa emberek már előzőleg is ismerték egymást, s amit tettek az tervszerű volt. Viszont, mivel a regény egyik meghatározó szerkesztési elve a rejtélyen alapul, úgy gondolom, bizonyos óvatos (nem leleplező) spontán előreutalások nélkülözhetetlenek lettek volna az utolsó jelenet megfelelő illeszkedéséhez, amely így kissé kilóg a regényből. Kilóg, hiszen a kohéziót biztosító kataforák nélkül akár spontán ötlet, és a szerkezetbe később, egy hirtelen ötletből bevitt naiv írói szándék is lehet. Ezek a hősök tehát feltűnnek valahol Anton életében, s megesnek bizonyos történések velük. Majd valamikor a regény folyamán feltűnnek úgy is, mint főhősök a saját kis mozaik novella-világukban, s akkor jobban is megismerjük őket. Néhány korábbi cselekedetük itt és ekkor nyeri el teljes értelmét (pl. Mortimer), a feltűnések sorrendjében viszont nincsen rendszer. A mellékszereplők gondolatai olykor dőlt betűs szövegrészekben, függő beszédben beékelődnek a főhős történetének sorai közé. Ez is a szétszóródás, a mozaikos részekre esés értelmezési horizontját erősíti.

Dialógusok
{Mennyire valósághűek a párbeszédek}

Más jellemzi a mesehősök kommunikációját, mint a mindennapi hősökét. „Adjon Isten, öreganyám!” – ez teljesen megfelelő Fehérlófiánál, de furcsa egy olyan regényben, ami valóságreferenciára törekszik. Az Ars Fatalis párbeszédei döcögőek lennének a való életben, ám jól illeszkednek a hősök melankólikus-fatikus, belenyugvó természetéhez a regényben. Vannak dolgok, amelyeket lehet megkérdőjelezni vagy csodálni (pl. a fekete-fehér testvérek egymást kiegészítő kérdezz-felelek párbeszédét a 127-129. oldalon, ami a való életben igencsak furcsa volna számunkra, mivel egymás szájából veszik ki pörögve a szót, de irodalmilag az egész nagyon szép, ill. a vénasszony és Anton erőszakossá fajuló, kihagyásokkal terhelt vitája a 22-24. oldalon is érdekes). Ezek a furcsa párbeszédek a karakterek mozaikos (részekből összeálló, részből az egészet) jelleméből adódóan válnak ilyenné, nem írói hiba miatt. Ebből adódóan lesz pár helyen némi kihagyás, el nem mondott dolog, ami később vagy ismét szóba kerül és megmagyarázódik, vagy nem, ez hozzájárul a regény hangulatához. Összességében, amit mégis hiányoltam, az a sokféleség, ami az emberek sokféle voltából táplálkozik. Más témáról, másképp beszélnek bizonyos emberek, mert különféle kultúrából, különféle világból jöttek, másféle élettörténettel jutottak el a kommunikációs szituációkig. A regény párbeszédeit nagyon jól megírtnak tartom, pörgősek, egymással illeszkedőek, olykor egészen költőiek. A maximális pontszámtól egyedül az a halvány körülmény választja el őket, hogy el sem tudom képzelni, hogy – saját életemből merítve – a pakisztáni, nyolc gyerekes főbérlőm Londonban, az arab gyroszos ismerősöm Budapesten, vagy a magyarul beszélő szlovák kocsmáros Lőcsén ugyanazokkal a szavakkal és stílusban beszélt volna hozzám. Ezek mind jellegzetesen másféle emberek voltak, egészen más kifejezésekkel és nyelvi választékkal, temperamentummal és hasonlókkal, s az összes helyzetben csak én voltam magamhoz hasonló. Ezt a sokféleséget pedig nem tudta visszaadni a regény, képtelen volt a maguk színességében ábrázolni az egymástól jelentősen különböző karaktereket, ami szerintem fontos lett volna egy olyan regénynél, amely éppen a nemzetköziség jegyében íródott (hiszen bőven ugrál a népek és országok között).

Szálak
{Mennyire észrevehetetlenek és jól szervezettek a szálak


Mint arról korábban már szó volt, a szálak nem a klasszikus regényminták szerint kelnek életre a regényben. A főszál az első oldalakon kezdődik, és Anton Pal életét követi nyomon. Ugyanakkor a történet bizonyos részein a főszállal csak laza kapcsolatban lévő (annak történéseiből nem következő, nem folyamatos időkezelésű) mellékszálak tűnnek fel, melyek bizonyos mellékszereplőkről szólnak, és történéseikkel a fősodorban zajló bizonyos, ott elsőre érthetetlennek tűnő eseményeket magyaráznak meg. A mellékszálak funkciója éppen ezért mindössze interpretatív jellegű, széttördelik az egységes cselekményt. Mivel ez összhangban van a szétesett istenrészecskékkel és az apró darabokból felépülő világgal, ezt a szálszerkezet pozitívumaként értékeltem. Ugyanakkor vannak hiányosságok is. Amikor ugyanis ezek a mellékszálak elkezdődnek, egy párhuzamos főszál igényével lépnek fel. Úgy indulnak, mintha egyenrangúak volnának Anton Pal szálával (Merin Aacatto története, Pascal Wilhem története, Mortimer Caspersen története, James Pal története), holott a valóságban nem azok. Azt is negatívumként kellett értékelnem a szálakkal kapcsolatban, hogy a regény gyakorlatilag kétszer kezdődik el. Elkezdődik Anton Pal feltűnésével (Isztambul felett az ég), majd ezt követően újra elkezdődik (első mellékszálként) A nyughatatlan - Anton Pal története címen, csakhogy ez a rész egyértelműen nem a mellékszálakhoz tartozik, hanem a főszálat folytatja egy retrospektív résszel. Összezavarja a főszál-mellékszálak rendszerét.

Nézőpontok
{Mennyire jól szervezettek és harmonizálnak egymással a nézőpontok}

A nézőpontok kezelése sem egységes, a történet során sokat változik. A domináns Anton és az omnipotens elbeszélő nézőpontja, e kettő néha spontán változik. Ha a mellékszálakat is vizsgáljuk, az elbeszélő van túlsúlyban. A mellékszálakon lévő szereplőknél is az ő nézőpontjuk keveredik az elbeszélővel, ám történnek kivételek és beékelődések is. Ezek rövid, dőlt betűs sorok a szövegtestben, külön bekezdésbe tördelve, és általában elégikus, filozófikus-eszkatologikus gondolatokat tartalmaznak életről, halálról, túlvilágról vagy elmúlásról (26, 68, 175, 197, 272). Nem sikerült megfelelően értelmeznem a funkciójukat. Lehetnének esetleg a sors könyvét író James Palnak a bejegyzései, de nem történik ilyen értelmezést erősítő utalás a könyvben. Megmaradnak rövid, töredékes nézőpontváltásoknak. Érdekes kitérő, hogy Merint az író a többi mellékszáltól eltérően mindvégig az anyja nézőpontjából ábrázolta, ennek nem értettem az okát. Merin története tehát kilóg a többi közül, mert az Sophia története lett. Ugyanígy Pascal története tkp. mindvégig az elbeszélő nézőpontjánál marad, ámbár az első 2 oldalon mégis Ottóról szól, mintha Sophia mintáját akarná folytatni. Aztán persze átvált Pascalra, de a nézőpontjába nem igazán helyezkedik bele, szóval ez itt zavaros. A mellékszálaknál tehát az író hol belehelyezkedik hőse nézőpontjába (pl. Sophia/Merin története), hol nem (pl. Otto/Pascal története). A szálak közben a nézőpontok következetesek, nem változnak rendszertelenül.

Leírások
{Mennyire szépen fogalmazott a szöveg, mennyire művésziek a leírások


A fejezetek sok esetben egyetlen kijelentő mondattal kezdődnek, ami aztán kifejtésre kerül. Horogként működő első sorokról van szó (35, 55, 66, 76, 79, 85, 101, stb.) Ezekből szépen továbbviszi az eseményeket az író, olykor-olykor némi költői adalékot is szolgáltatva az olvasónak (pl. a ködös és a süteményes hasonlat a 66. oldalon). Persze ez utóbbi azért nem számottevően meghatározható jegye szövegnek. A filozófiai reflexió ugyanakkor másfajta stílus, mint amit pl. a tájleírás vagy a karakterjellemzés megkíván. Néha olyan benyomásom támadt, mintha egy filozófiai esszét olvasnék (66.), ami a megfelelő következtetés után végül áttér a regényszereplőket is érintő történések leírására. A baj csak annyi, hogy nem vagyok benne igazán biztos, hogy az ehhez hasonló esszéstílusnak van helye a fantasy regények cselekményközpontú világában. A leírások másik fontos jellemzője az elmerülés az időben. Jövő, múlt, benyomások és reflexió – ezek mind keverednek, felváltva az eseményekkel. Nem mondanám rossznak ezeket a részeket, sőt kifejezetten kellemes olvasmány, de megítélésem szerint mégsem fantasyba való..

Ritmus
{Mennyire gördülékeny az adott mű ritmusa}

Volt már szó a ritmusról. Legnagyobb és legmeghatározóbb egységei a fejezetek, amelyekben a szálak periodikusan váltják egymást. Mint ahogy azonban volt már erről a szó, a 178. oldalon kezdődő fejezettel ez a ritmus sérül. Ugyanilyen ritmustényezők a rövid, dőlt betűs közbeékelések is, sajnos azonban számottevő funkció nélkül; ahogyan az értelmüket nem lehet biztosan megállapítani, ugyanúgy az adott szituáció ritmusára sincsenek hatással; nem gyorsítják, nem pörgetik fel, nem ritmizálják, legfeljebb kis mértékben kizökkentik. Sajnáltam, hogy nem hozott az író valami kohéziót közéjük. Szép rész a fekete-fehér ikrek párbeszédének ritmusa, akik egymás szájából veszik át a szót, amit időnként néha Anton folytat, ez itt igazán kellemes, jó lüktetésű rész. A kétszeri történetkezdés viszont rossz ritmusban induló szöveget hoz létre. Maga a regény a filozófiai reflexiók és a jellemzően hatásaikban ábrázolt küzdelmek miatt lassú sodrású, a részletezés sokszor önreflexív és múltba révedő. A történetet az emlékezés sokszor indokolatlanul lelassítja, a párbeszédek hozzák vissza a jelenbe. 

Fókusz
{Mennyire fókuszált az adott mű


A regénybeli események szépen magyarázzák egymást, a jövő, a jelen és a múlt sok szálon kötődik, és ez nagyon erős fókuszt hoz létre a részek között. Az egyedüli hiányosságnak a már említett kataforák hiányát találtam a konferenciás (Az életre szövetkezve) fejezet felé. Összességében azonban a szöveg integritását ez csak kevéssé befolyásolja. A másik fókuszt rontó tényező a Lehunyt szemmel Párizsban c. rész kilógása az alcímmel ellátott részek közül. E két kisebb hiba miatt vontam le egytized pontot.

Időkezelés
{Mennyire átgondolt és logikus a mű időkezelése


Az időszemlélet posztmodern. A múlt, a jelen és a jövő egymást értelmező tényezők a regényben. Szinte bekezdésenként változhat az éppen leírt esemény kora, a visszaemlékezés módja, a jelenet időbeli besorolása. A fő tényezők a reflexió, az emlékezés és a darabokra hullott történelem. A regény témájával mindezt teljesen összhangban lévőnek érzem. Élvezettel olvastam.

Energetika
{Az egyes irodalmi elemek ismételt és ismételt előfordulása mennyire gyakori (szóismétlésektől a hatáskeltő elemek ismételgetéséig). Minél több az ismétlés, a pontszám annál kisebb


A botos ember feltűnése egy idő után kiszámítható elemmé válik, ami többször ismétlődik. Nem a feltűnés ténye, ami csökkenti az egyre újabb és újabb felbukkanások energetikáját, hanem azok előkészítetlensége és váratlansága. Ha ez a botos ember egyszer felbukkan váratlanul valahol és megöl valakit, annak kicsi az entrópiája, a hatása erőteljes. Ha már másodjára bukkan fel váratlanul, annak már csak fele akkora váratlanságból adódó energiája van, míg az ötödik és hatodik váratlan megjelenésnél már csak alig kihasználható. Ezek a megjelenések előkészítetlenségükből és logikátlanságukból fakadóan vittek el energiát.

Eklektika
{Más művekből átvett és felhasznált elemek gyakorisága (beleértve ebbe a vendégszövegeket is). Minél nagyobb a szám, a pont annál kisebb.


A legszembetűnőbb, korábban már előfordult jegy a regény történetekre bomlása. Dan Simmons Hyperion c. műve indította el ezt az irányt, hat szereplő hat történetére darabolva a fő regényt (ott jobban megvalósult a mozaikos szerkezet). Ugyanakkor nem tetszett az első fejezet címe, az Isztambul felett az ég, mivel egy másik műalkotást értelem nélkül szólított meg, a Berlin felett az ég c. filmet. Ha lett volna bármi, ami értelmet adott volna ennek az utalásnak, pozitívumként emlékeztem volna meg róla, de mivel nem volt, egyszerűen csak egy jó mondat átalakított felhasználásának tartom.

Információk
{Mennyire okosan adja át az író az olvasónak a történet megértéséhez szükséges információkat (beleértve ebbe a késleltetés minden formáját)}


Az információk fokozatosan állnak össze a regény végére, fejezetenként egy-egy darabjához jutunk hozzá a történések hátterének. Az író lassan és okosan engedi be az olvasót a folyamatokba. Mindentudó elbeszélőként folyamatosan mesél el olyan eseményeket, amikről a regénybeli szereplőknek nem, illetve nem minden időben lehet tudomása. Vonatkozik mindez a horgokra és a nyitómondatokra is, a sokszor rejtélyes kijelentések ugyanilyen impozáns szépséggel bontakoznak ki a fejezetek során. A mű egyetlen hibájának azt tartom, hogy az eldöntetlen, illetve eldönthetetlen helyzetek lógva maradnak. Ez nem a mozaikos szerkezet következménye. A mozaikos szerkezet lényege ugyanis a darabosság, és nem a befejezetlenség. A nyitva hagyott végkifejlet sokszor használ egy regénynek, ha az író kínzó hiányérzetet akar okozni az adott téma kapcsán a befogadóban, jelen regényben azonban nem jöttek létre ennek a típusú írásmódnak azon lényeges elemei, amelyekből a hatás megvalósulhat (ellentétben pl. Stephen Kinggel és számos thrillerrel). Anton Pal végső – meg nem hozott – döntésén ugyanis már nincsen tét, nincs az egésznek súlya. Tudjuk, hogy a hősök túlélőit már nem fogja bántani, legrosszabb esetben ír valamit, vagy begubódzik az elefántcsont tornyába, végigírni a világ sorstörténetét. Ami egy hallatlanul unalmas és unszimpatikus befejezés lenne. De még mindig jobb, mint a semmilyen, mivel ha mozaikokat használ az író, kötelessége, hogy ezekből ne hagyja ki az utolsó darabot a mű befejezésekor. Mert abból nem kínzó hiányérzet lesz, nem egy olyan kép, amelyen nincs ábrázolva a menekülő légiósok sorsa, hanem egy olyan római mozaik, amelyen a légiósok elérik ugyan a hajóikat, de fő alakjaik ábrázolása a csempékből kimaradt. Torzó.


Harcok
{Mennyire jól megírtak a küzdelmek, illetve milyen mértékben tudják kihasználni a mögöttük lévő tétet.}


Az Ars Fatalis nem a küzdelem regénye. Hőse sem küzdő típus. Mindemellett néha a szerző utal verekedésekkel teli múltjára, ami a jelenben nem igazolódik. A legfőbb küzdelmek nyomaikban ábrázolódnak. Bár jelentős tét van ezek mögött a harcok mögött, a hősök nem érzékelik ennek nagyságát (pl. a fekete-fehér ikrek), és Anton sem készül fel igazán rájuk. Sok esetben úgy tűnik, mintha egy nagyobb harc részesei lennének a hőseink, az istenség összeállítását akaró, illetve nem akaró természetfeletti lények harcáé, azonban a történet során kiderül, hogy nem erről van szó, mert csak egyetlen pitiáner lázadó az ellenfél, ennélfogva az egész harc pitiáner lesz. Még csak nem is félelmetes az ellenfél. Hiányzik a jó és a rossz, vagy legalább a két harcoló fél. Minden jellegtelen. Nem értem, miért. Mi szükség a küzdelmekre, ha nem adunk nekik súlyt és színt?

Befejezettség/lezárás
{Mennyire lezárt/befejezett a mű, illetve mennyire jól sikerült a lezárás


A befejezésben (vagyis annak hiányában) szintén ez a sefelé irányuló „nemtudom” magatartás lesz a meghatározó, ami szintén nem túl jó. Az utolsó mondat nem tekinthető lezárásnak, ugyanakkor a regény gondolati síkja ezt kellően magyarázza, hiszen annak is logikai fonala az eldöntetlenség (Anton nem dönti el, megírja-e a Sors könyvét), ez részekre esés, felbomlás.. Az utolsó mondat ezt kifejezi. A történet ugyanakkor egyfajta becsapása az olvasónak, mert a fő konfliktus megoldatlan marad, a veszteségek nem lesznek orvosolva (mesei végkifejletnél), a szerelmi szál a semmiben lóg, Anton döntése a leégetett könyvtárral és a kitépett oldallal saját küldetését cáfolja, majd kérdőjelezi meg (az istenrészecskék védelme vagy pusztítása). A filozófiai mondanivaló, a szabadság determináció fölé helyezése se adódik át, hiszen Anton kitépett egy oldalt a könyvből, esélyt adva magának, hogy mégis a determinációt válassza. Nincs tehát döntés. Nincs lezárás. A történet nem befejezett.Az értékelés pontszámait csak az összes értékelés végén tesszük közzé.
  

 

 
 
 
 
 

 

 

  


 

 
 

 
  

Nincsenek megjegyzések: